Lidmaatschap

CONTRIBUTIE 2023

De contributie voor senioren badmintonleden bedraagt €240,- per jaar.

De contributie voor junioren badmintonleden bedraagt €160,- per jaar.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €15,00.

Een lidmaatschap duurt tenminste 6 maanden.

FORMULIEREN

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Afmelden kan schriftelijk, dan wel per mail aan de penningmeester van HV Bravo. Opzegtermijn is minimaal 1 maand, met inachtneming dat het kan worden beëindigd per 1e van iedere kalendermaand. Bij de eindafrekening zal het te betalen/ontvangen bedrag worden afgerond naar boven op hele euro’s. Na de eindafrekening wordt de automatische incasso beëindigd.