Huishoudelijk Reglement

Aanmeldingsformulier

Jeugd

Senioren

Contributie 2022

De contributie voor senioren badmintonleden bedraagt €200,- per jaar.

De contributie voor junioren badmintonleden bedraagt €140,- per jaar.

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €10,00.

Een lidmaatschap duurt tenminste 6 maanden.

 

Opzegging Lidmaatschap

Afmelden kan schriftelijk, dan wel per e-mail aan de penningmeester van HV Bravo (penningmeester@hvbravo.nl).

Opzegtermijn is minimaal 1 maand, met inachtneming dat het  kan worden beëindigd per 1e van iedere kalendermaand. 

Bij de eindafrekening zal het te betalen/ontvangen bedrag worden afgerond naar boven op hele euro’s.

Na de eindafrekening wordt de automatische incasso beëindigd.